Graduates and Young Professionals

Register as a Graduate

Isdiiwaangeli
Benefits...
  • Si aad xiriir ula yeelato shirkadaha diiwaangashan.
  • Si aad u hesho shaqooyinka bannaan
  • Si aad shaqooyinka u dalbato

Loo-shaqeeye

Register as an Employer

Isdiiwaangeli
Benefits...
  • Si aad u hesho dadka isdiiwaangeliyay.
  • U hesho xogta qalinjebiyeyaasha
  • U gaarsiiso shaqooyinkaaga qalinjebiyeyaasha