Nagu soo biir!

Gabdhaha Qalinjebiyay

Horay ma isku diiwaangelisay? Halkan ka gal
ama isdiiwaangeli
  • Si aad xiriir ula yeelato shirkadaha diiwaangashan.
  • Si aad u hesho shaqooyinka bannaan
  • Si aad shaqooyinka u dalbato
Isdiiwaangeli

Loo-shaqeeye

Horay ma isku diiwaangelisay? Halkan ka gal
ama isdiiwaangeli
  • Si aad u hesho dadka isdiiwaangeliyay.
  • U hesho xogta qalinjebiyeyaasha
  • U gaarsiiso shaqooyinkaaga qalinjebiyeyaasha
Isdiiwaangeli

News & Events View all...

Having Right Assignments Ways To Environmentally friendly Study StudyDaddy

Science Lectures Continue At Rocky Mountain National Park It’s your second week of school and


How to Use an overview to Write a First Draft

How to Use an overview to Write a First Draft When you have completed an overview, it’s time a


Testimonials Some Success stories

“I got a call from a friend of mine who listened to a radio message about the Fursad project. I quickly signed up and got an internship through this project.”

- Najma Hamud

“Waxaan mashruuca Fursad ii soo sheegtay gabar saaxiibtey ah oo ka dhageysatay idaacad, kaddibna waan iska diiwaangeliyay, waxaana ku helay shaqo.”

- Najma Hamud